Styrning

Ljusbord

Dimmer

Switchpack

Controller 230V

Controller lågniva

Controller strobe

DMX Utrustning

Moving

Rörligt ljus

Färgvaxlande arm.

Färgväxlare

Strålkastare

Fresneller

PC's

Profiler

Flodljus

Studiobelysning

Följestrålkastare

Skensystem

Övriga strålk.

PAR

PAR's

PAR's on BAR's

PAR Effekter

Effektljus

LED

Discoeffekter

Stroboscope

Projektorer

Saftblandare

UV

Neon

Laser

Slingor

Ljusskyltar

Effekter

Spegelbollar

Eldar

Skytracker

BSK Maskiner

Rökmaskiner

Fläktar

Transformatorer

Interiörbelysning

Kristallkronor

Takarmaturer

Lysrör

Kabel

Signalkabel

24V kabel

230V kabel

Hybridkabel

230V multikabel

Trefaskabel

Motorkabel

Elcentraler

Tillbehör Kabel

Strömfördelning

Stativ & Truss

Stativ

Autopoler

Ladder

Truss 3-kant

Truss 4-kant

Ground support

Telfrar

Hissar

Rigging

Övrigt

Kommunikation

Hyresvillkor
ALLMNT
Dessa villkor gller vid uthyrning frn Light Trade ABs lager i Nacka, om inget annat verenskommits. Ombesrjer Light Trade AB transport, tillkommer transport respektive fraktkostnader. Alla hyrpriser i denna prislista avser hyror dr hyresmannen hmtar utrustningen sjlv, eller genom bud, och ansvarar fr densamma under hela hyresperioden, dvs ven under transporter och frakter, tills utrustningen ter kommit till Light Trade ABs lager. I andra fall v.g. begr offert. Hyran erlgges kontant vid hyresperiodens brjan, eller om s verenskommits, faktureras hyran vid hyresperiodens brjan. Detta gller endast kunder med upplagt konto. Konto kan fs efter sedvanlig kreditprvning. Faktureringsavgift om fn. 45,- tillkommer p fakturor understigande 150,- netto exkl. moms. Eventuell frlngning av hyresperiod mste meddelas senast en vecka fre innevarande hyresperiods utgng. Om s inte sker, debiteras som om en helt ny hyresperiod pbrjats, vid frlngningens brjan. Avbestllning av bokad utrustning mste gras senast en vecka fre den bokade hyresperiodens brjan. Fr ej avhmtad, bestlld utrustning utgr en avgift motsvarande ett dygns hyra fr den bestllda utrustningen. Med hyresperiod avses den tid som lper mellan det att utrustningen lmnar Light Trade ABs lager tills dess den terlmnas dit, oavsett om detta sker av hyresmannen sjlv eller genom bud / fraktbolag. Hyrprislistan r baserad p hyror fr normalt teater / frestllnings versamhet. Anvnds strlkastare mer permanent vid t.ex. mssor utstllningar etc. kan ett brinntidstillgg komma att debiteras med 1kr / timme / strlkastare. Utrustningen fr endast brukas av den som ger drfr ndig knnedom.

1
Hyreskontrakt och / eller orderbekrftelse r upprttad i tv likalydande exempar, varav respektive part skall erhlla var sitt exemplar. Avtalet tecknas mellan Light Trade AB, 556970-4892, Vrmdvgen 746, 132 35, SALTSJ-BOO, och bestllaren av utrustningen, nedan kallad hyresmannen. Om hyresmannen fretrder ett fretag skall ven namnet p fretrdaren anges p hyresavtalets framsida, under texten Er referens.

2
Hyresmannen r ensam ansvarig fr skada p, och / eller frlust av, hyrd utrustning, oavsett om den beror p vllande eller vda (olyckshndelse). Det ligger hyresmannen att hlla den hyrda utrustningen frskrad mot alla risker, under hela hyresperioden, till fulla vrdet. Vid eventuell skada p och / eller frlust av hela eller delar av den hyrda utrustningen, r hyresmannen skyldig att, utan drjsml, erstta Light Trade AB fr den skadade eller frsvunna utrustningen med vad det kostar att teranskaffa eller reparera den frsvunna / skadade utrustningen oavsett eventuella nedsttningar frn frskringsbolaget. Hyresmannen r skyldig att omedelbart meddela Light Trade AB nr skada eller frlust intrffat. Med skada menas ej interna fel p utrustningen som hyresmannen ej kan gras ansvarig fr.

3
Utrustningen tillhr Light Trade AB. Hyresmannen fr dfr ej lna ut, pantstta, verlta, byta ut eller slja utrustningen. Utrustningen fr ej heller uthyras i andra hand eller fras utomlands, utan Light Trade ABs medgivande. Hyresmannen frbinder sig att vrda den hyrda utrustningen vl.

4
Light Trade AB ansvarar fr att utrustningen r felfri och funktionsduglig vi utlmningstillfllet. Skulle fel eller skada uppst under hyresperioden skall hyresmannen meddela Light Trade AB snarast. Hyresmannen ansvarar fr att defekt utrustningen kommer Light Trade AB tillhanda, fr reparation eller utbyte. Light Trade AB har rtt att erstta defekt eller skadad utrustning med likvrdig utrustning om ersttare av samma typ och fabrikat ej finns tillgnglig, utan nedsttande av hyreskostnaden.

5
Hyresmannen ansvarar sjlv fr att all bestlld och erfoderlig utrustning hmtas vid hmningstillfllet. Light Trade AB kan ej gras ansvarig fr ej bestllda erfoderliga delar, eller hos Light Trade AB kvarglmd utrustning.

6
Hyresmannen r skyldig att ga ndig knnedom fr inkoppling av utrustningen p det allmnna elntet. Hyresmannen ansvarar fr att utrustningen ej utstts fr skada vid inkoppling till elntet och / eller sammankoppling med annan utrustning oavsett om den r hyrd frn Light Trade AB eller inte. Hyresmannen ger ej rtt att gra ingrepp i utrustningen, frutom fr lampbyte och/eller skringsbyte, ven om han r tekniskt kunnig, ej heller lta annan n av Light Trade AB utsedd person utfra reparationer av utrustningen. Har till fljd av tgrd frn hyresmannens sida, fel uppsttt p utrustningen, r Light Trade AB ej skyldig att i utbyte stlla annan felfri utrustning till frfogande eller reparera utrustningen, utan att hyresmannen erlgger ersttning hrfr.

7
Light Trade AB ansvarar ej, och kan ej gras ekonomiskt ersttningsskyldig, fr misslyckad eller instlld frestllning, visning eller liknande som orsakats av fel p utrustningen eller omstndigheter som Light Trade AB ej rr ver.

8
Alla strlkastare / ljuseffekter levereras med fungerande ljusklla (gldlampa). terlmnade defekta ljuskllor debiteras enligt Light Trade AB's hrfr avsedda prislista. Fr hyresman utan konto skall detta, i frekommande fall, betalas kontant vi terlmningstillfllet. Saknas utrustning vid terlmnandet utstlls en faktura som krediteras om saknad utrustning returneras inom 10 dagar frn fakturadatum.

9
Drest hyresmannen drjer med terlmnandet av utrustningen efter avtalad hyresperiods slut, r hyresmannen skyldig att till Light Trade AB betala, fr varje dygn som pbrjas utver den avtalade hyresperioden, tills det att utrustningen terlmnas, ett belopp motsvarande det hyrpris som gller vid hyra av utrustningen det frsta dygnet.

10
Vid hyrestidens slut r hyresmannen skyldig att iordningsstlla utrustningen med tillbehr, frpackningar etc. i den ordning och med den embalering som Light Trade AB utlmnade utrustningen i. I annat fall r hyresmannen skyldig att erstta Light Trade AB fr iordningstllande av utrustningen. Ersttning berknas enligt fr tiden gllande timdebitering fr Light Trade ABs personal, fr den tid som krvs fr iordningstllandet av utrustningen.

11
Light Trade AB r berttigad att med skligt varsel f tilltrde till hyrd utrustning fr, i frekommande fall, service, inspektion, utbyte eller tertagande av utrustningen

12
Faktureringavgift tillkommer med 45,- om fakturans totalbelopp exkl moms understiger 150,-. Om hyresmannen efter det att han erhllit faktura nskar f fakturan ndrad t.ex annan fakturamottagare, mottagar referens, leverans adress etc, pfrs fakturan en omfakttureringsavgift p 150,-. Om betalning ej kommit Light Trade AB tillhanda p frfallodagen snds en pminnelse ut. Har betalning ej kommit Light Trade AB tillhanda inom 8 dagar efter pminnelsens utskiftsdatum, lmnas rendet till inkasso fr vidare tgrd. Avgift fr utsnd pminnelse r 50,-,vilken debiteras hyresmannen. Drjsmlsrnta debiteras hyresmannen vid betalning efter frfallodagen. Rntan r fn. 22% per r, (aug-2014), och kan ndras av Light Trade AB utan avisering. Faktureringsavgift om fn 45,- + moms, tillkommer p rntefaktura oavsett belopp.

13
Light Trade AB har rtt att omedelbart hva detta detta hyresavtal och tertaga utrustningen drest hyresmannen:
a. drjt med erlggande av hyra utver en vecka efter frfallodagen eller drjt upprepade gnger med hyresbatalning utver verenskommen tid.
b. frstts i konkurs, omyndigfrklaras eller avlider.
c. i strid med punkt 10 ovan, vgrar Light Trade AB tilltrde till utrustningen.
d. vanvrdar, utlnar, pantstter, uthyr eller verlter utrustningen.
e. i vrigt i vsentlig mn sidostter vad i detta avtal verenskommits.
|  © 1984-2023  |  LIGHT TRADE AB  |  +46(0)8-715 40 80  |  VÄRMDÖVÄGEN 746  |  132 35 SALTSJÖ-BOO  |  SWEDEN  |
Öppet vard. 9-17 lunch 12-13. Priserna är exklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och data utan avisering.
+46(0)8-715 40 80  |  VÄRMDÖVÄGEN 746  |  132 35 SALTSJÖ-BOO